Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 28.05.2021
Praca magazynu
 

 Kalendarium Ogrodu
 Władze ROD Żerań
 Plan zagospodarowania Ogrodu
 "Tablica ogłoszeń"
 RODOCzy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć?

Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD (www.pzd.pl) umieszczone zostało stanowisko Krajowego Zarządu w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Natomiast na stronie OZ PZD Mazowieckiego jest komunikat w sprawie opracowywania przez Urząd Miasta Warszawy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (bit.ly/2GJepiQ).

Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jak przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie stanie pod znakiem zapytania.
Co możesz zrobić, aby ogrody w Warszawie dalej istniały:
1. Wypełnij ankietę online
2. Złóż wniosek o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji, na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej, listownie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem "Wniosek do Studium".
Mamy czas tylko do 9 stycznia 2019 r.
Prosimy o udostępnienie tego maila, jak największej liczbie działkowców.