Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 02.06.2024
Kontener na śmieci
 

 Położenie ROD Żerań
 Historia ROD Żerań
 Ciekawostki o Ogrodzie
 Plan Ogrodu i prezentacje działek


Licznik odwiedzin
od kwietnia 2019:
Darmowy licznik odwiedzin


Historia ROD Żerań

Nasz Ogród ma już 64 lata!

Rodzinny Ogród Działkowy "Żerań" powstał na mocy decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Warszawie z dnia 19 marca 1955 roku. Wtedy to przekazano Radzie Zakładowej Fabryki Samochodów Osobowych teren o powierzchni 4,6 ha przy ulicy Odrowąża, na przyzakładowy ogród działkowy.

Przyznany teren, Fabryka Samochodów Osobowych zagospodarowała i uzbroiła z funduszu zakładowego przeznaczonego specjalnie na ten cel oraz przeprowadziła wybory do Władz Pracowniczego Ogrodu Przyzakładowego. Teren podzielono na 125 działek.

Przyznany teren był wysypiskiem śmieci, składowiskiem gruzu powojennej Warszawy. Działkowcy sami porządkowali teren, organizowali dowóz ziemi. Nakładem ciężkiej pracy całych rodzin gruzowisko zamieniali w uprawne grządki.

14 listopada 1985 została zawarta umowa patronacka pomiędzy Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie, a Wojewódzkim Zarządem Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. Na jej mocy strony zobowiązały się do stałej współpracy w zakresie zagospodarowania i utrzymania Pracowniczego Ogrodu Działkowego przy ul. Odrowąża, którego użytkownikami byli pracownicy i emeryci FSO. FSO przekazało nieodpłatnie na rzecz POD ogrodzenie, sieć wodociągową oraz zobowiązało się do ich konserwacji i remontu.

Dokument założycielski i umowa patronacka